3.2 - Styringsinformasjon fra systemer - eksempel fra NTNU
Prosjektleder Gry Jordet Kibsgaard, sammen med prosjektdeltaker Tomas Hermansen, presenterer NTNU sitt arbeid med virksomhetsstyringssystemet Cognos. Prosjektet heter "BEVISST" - bedre virksomhetsstyring. Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT Rom: Leangen gård
Gry Jordet Kibsgaard
11/5/2014 1:15:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry