Channel - eCampus og Sanntidssamling
12/21/2016 3:36:49 PM

Channel Videos

Digitale undervisningsrom og tanker rundt framtidig sanntidsinfrastruktur
a) Digitale undervisningsrom, v/UiT. Lyden fra denne delen av sesjonen kom dessverre ikke med, på grunn av at det ikke var mulig å få lyd fra samlingsslokalenes lydanlegg inn på opptaket. b) Tanker rundt framtidig sanntids infrastruktur, v/Stefan Otto, UNINETT
Jan Meijer
12/3/2014 12:00:00 PM
View

Diskusjon om Mina - hva bør forbedres?
Gruppevis diskusjon om hvorfor vi skal dele, og hvordan. Kun resultatene fra gruppemøtene blir filmet. Vi beklager manglende lyd i starten av opptaket.
Thorleif Hallén
12/2/2014 11:00:00 AM
View

DIskusjon om Mina - hvordan skal vi ta det i bruk?
Vi vil diskutere hvordan vi skal dele mest mulig.
Thorleif Hallén
12/2/2014 1:00:00 PM
View

Introduksjon og presentasjon av Mina/DLR
Introduksjon v/Thorleif Hallen fra Uninett Mina/DLR Frode Arntsen og Hege Johannesen fra BIBSYS forteller om hvordan få enklere tilgang, bedre oversikt og mulighet til å dele med Mina og BIBSYS DLR.
Thorleif Hallén
12/2/2014 9:00:00 AM
View

Introduksjon v/ Jan Meijer fra UNINETT
a) Velkommen! Introduksjoner b) Overordnet om eCampus, planer 2015 c) Status for Adobe Connect og FileSender
Jan Meijer
12/3/2014 8:00:00 AM
View

Mer Adobe Connect, FileSender og Box
a) Fremtid for Adobe Connect vs UHLync og WebRTC, samt status og utvikling for FileSender. b) Tjenesten for personlig lagring og fildeling - Box, v/Frode Indseth, UNINETT. c) Diskusjon: Box-oppfølger; ønsker, muligheter og rammebetingelser.
Jan Meijer
12/3/2014 10:00:00 AM
View

Telenoravtalen - Status og fremdriftsplaner
Telenoravtalen – Status og fremdriftsplaner Sektoren har inngått en telefoniavtale med Telenor. Dette betyr bl.a. en omlegging av sektorens felles SIP Trunk til Telenor. Status og fremdriftsplan for dette vil bli gjennomgått. Denne sesjonen vil også gå dypere inn på hvilke muligheter som ligger i avtalen. Telenor vil selv være tilstede og presentere sine produkter.
Håvar Fosstveit
12/4/2014 11:30:00 AM
View

UH-Lync - Status og fremdriftsplaner
UNINETT er godt på vei for å levere sektoren Lync som en skybasert tjeneste, dvs. at den enkelte institusjon selv ikke trenger installere og drifte en egen Lync-installasjon. Arkitekturskisse, status og fremdriftsplan blir presentert med anledning til å stille spørsmål.
Håvar Fosstveit
12/4/2014 11:30:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry