Channel - SUHS 2014
SUHS-konferansen 2014 ble arrangerert i Trondheim 5. og 6. november 2014 på Rica Nidelven Hotell. Hovedtittel på konferansen var "Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd". Programmet rettet seg mot både beslutningstakere og systembrukere, og bød på en blanding av plenumssesjoner og gruppesamlinger.
12/21/2016 3:36:51 PM

Channel Videos

1.1 - Web rapportering og web-økonomi i Agresso: Hva innebærer det?
Webrapportering og webøkonomi inkludert arbeidsflyt og varslingsmotor i Agresso. Demonstrasjon og informasjon fra virksomhet(er) som har tatt modulene i bruk og økta ledes av Terje Aandalen, UNINETT Sporansvarlig: Erlend Kristensen, UiS Rom: Trondheimssalen 1 Vi beklager tekniske problemer ved presentasjonen.
Terje Aandalen
11/5/2014 11:25:00 AM
View

1.5 -Agresso brukerforum
Oppsummering av workshopene Agresso excelerator og merverdiavgift(MVA) Sporansvarlig: Erlend Kristensen, UiS Rom: Trondheimssalen 1 Vi beklager at lyden fra salen ikke kom med. Dette var grunnet tekniske problemer med en av mikrofonene, som også påvirket det siste minuttet av presentasjonen.
Default Presenter
11/6/2014 8:00:00 AM
View

1.6 -Agresso brukerforum
- Oppsummering av workshopene prosjekt/BOA og superbruker-tips og triks - Valg av nytt arbeidsutvalg - Dialog i plenum: Økonomi og grensesnitt til andre systemer: Hvordan jobbe fram bedre prosesser? Hvordan hente inn og dele gode idéer og god praksis? Sporansvarlig: Erlend Kristensen, UiS Rom: Trondheimssalen 1 Vi beklager bortfall av lyden under deler av opptaket. Dette grunnes tekniske problemer med den ene mikrofonen.
Default Presenter
11/6/2014 9:03:58 AM
View

2.1 - Status P360
Vi åpner sporet med en status på utrullingsprosjektet for Public 360, hvor aktuelle temaer som integrasjoner, konvertering, kommunikasjon og overgang til forvaltning vil omtales. v/Leif Kristiansen (UNINETT) og Bernt Skjemstad (UNINETT) Sporansvarlig: Leif Kristiansen Rom: Trondheimssalen 2
Leif Kristiansen
11/5/2014 11:25:00 AM
View

2.2 - Sikker digital postkasse og Arkivnøkkelprosjektet
Sporansvarlig: Leif Kristiansen Rom: Trondheimssalen 2
Jørgen Lauvnes
11/5/2014 1:15:00 PM
View

2.3 - Digipost
Digipost, v/Jan Harald Nordseth (Digipost) Sporansvarlig: Leif Kristiansen Rom: Trondheimssalen 2
Jan Harald Nordseth
11/5/2014 2:20:00 PM
View

2.4 - Sikker informasjonsforvaltning ved bruk av Public 360
v/Katrine Holm (Software Innovation) - Gjennomgang av sikkerhetsfunksjonalitet i Public 360 - Tilgangskontroll - Sikker forvaltning av dokumenter i hele livssyklusen: opprette, behandle, arkivere og avhende med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet - Samhandlingsfunksjonalitet og sikker utveksling av informasjon Sporansvarlig: Leif Kristiansen Rom: Trondheimssalen 2
Katrin Holm
11/5/2014 3:25:00 PM
View

2.5 - retning av saksflyt
Store deler av denne sesjonen er beklageligvis uten lyd. Dette grunnes feil på selve opptaket og er dessverre ikke noe vi får ordnet i etterkant. Lyden fungerer fra 29:57. v/ (Sintef) Sporansvarlig: Leif Kristiansen Rom: Trondheimssalen 2
Default Presenter
11/6/2014 8:00:00 AM
View

2.6 - Nytt sak-/arkivsystem og grensesnitt til andre systemer
v/André Neergaard (Høgskolen i Oslo og Akershus) - Hvordan jobbe fram bedre prosesser? - Hvordan hente inn og dele gode idéer og god praksis? Sporansvarlig: Leif Kristiansen Rom: Trondheimssalen 2
André Neergaard
11/6/2014 9:05:00 AM
View

3.1 - Ledelse og styring gjennom systemer
Temaet presenteres av professor John Krogstie ved NTNU. Han er leder for tematisk satsningsområde IKT, som inkluderer program for IKT i offentlig sektor, han har også ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007, samt ledet forskningsprosjektet EFFIN - Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor. Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT Vi beklager lav lyd på dette opptaket på grunn av tekniske problemer. Rom: Leangen gård
John Krogstie
11/5/2014 11:25:00 AM
View

3.2 - Styringsinformasjon fra systemer - eksempel fra NTNU
Prosjektleder Gry Jordet Kibsgaard, sammen med prosjektdeltaker Tomas Hermansen, presenterer NTNU sitt arbeid med virksomhetsstyringssystemet Cognos. Prosjektet heter "BEVISST" - bedre virksomhetsstyring. Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT Rom: Leangen gård
Gry Jordet Kibsgaard
11/5/2014 1:15:00 PM
View

3.3 - Statsbudsjettet 2015
Vi setter "Statsbudsjettet 2015" på dagsorden. Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT Rom: Leangen gård Vi beklager bortfall av lyd og dårlig lydkvalitet grunnet problemer med det tekniske utstyret på denne sesjonen.
Default Presenter
11/5/2014 2:20:00 PM
View

3.4 - Skytjenester - hva er det? Hvordan bruke dem? Utvikling?
v/Kristin Selvaag, UNINETT Rom: Leangen gård Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT Vi beklager tidvis bortfall og lav lyd frem til ca. 13min og 45sekunder ut i opptaket. Dette grunnes problemer med det tekniske utstyret.
Kristin Selvaag
11/5/2014 3:25:00 PM
View

3.5 - Styringssystem for informasjonssikkerhet
Leders ansvar: Tildelingsbrevet til institusjonene fra Kunnskapsdepartementet påpeker at institusjoner i UH-sektoren skal følge gjeldende regelverk/retningslinjer for informasjonssikkerhet, herunder ha eller innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet bygget på grunnprinsippene i anerkjente sikkerhetsstandarder. Øivind Høiem fra UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet hos UNINETT vil gå i gjennom hovedpunktene i et styringssystem for informasjonssikkerhet sett med en leders øyne. - Bakgrunn samt rettslige- og regulatoriske krav - Funn fra forskningsprosjektet "Styringssystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren" - Veilederen "Styringssystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren" - Oppbygging av et styringssystem - Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi - Sikkerhetsorganisasjonen - Roller og ansvar - Risikostyring - Revisjon - Ledelsens gjennomgang Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT Rom: Leangen gård Vi beklager bortfall av lyd og dårlig lydkvalitet grunnet problemer med det tekniske utstyret på denne sesjonen.
Øivind Høiem
11/6/2014 8:00:00 AM
View

3.6 - Dialog i plenum: Systemutvikling og organisasjonsutvikling - samme sak?
Nytt fra UNINETT Dialog i plenum: Systemutvikling og organisasjonsutvikling - samme sak? - Hvordan jobbe fram bedre prosesser? - Hvordan hente inn og dele gode idéer og god praksis? Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen Rom: Leangen gård
Default Presenter
11/6/2014 9:05:00 AM
View

4.1 - LMS og Felles studentsystem
På del en av Spor 4 - Digitalt læringsmiljø - har vi to temaer (kun LMS streames): a) LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid. - Trender i sektoren (v/NTNU) - Forventinger fremover fra en students (v/UiS), en faglærers (v/HiST) og en administrators perspektiv (v/UiA) - Hva skjer fremover (UNINETT) Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT Rom: Gamle bybro Vi beklager tidvis bortfall av lyden på opptaket. b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon. Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem. Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte. Introduksjon: • Begrepsavklaringer, dagens tjenester og bruksområder. • Bestilling av nye tjenester / tilganger og feilsituasjoner, hva gjør jeg? • Prosjekter og videre planer. FSAT Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS Rom: Møllenberg
Default Presenter
11/5/2014 11:25:00 AM
View

4.2 - LMS og Felles studentsystem del 2
På andre del av Spor 4 - Digitalt læringsmiljø - fortsetter temaene (kun LMS streames): a) LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid. - Trender i sektoren (v/NTNU) - Forventinger fremover fra en students (v/UiS), en faglærers (v/HiST) og en administrators perspektiv (v/UiA) - Hva skjer fremover (UNINETT) Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT Rom: Gamle bybro b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon. Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem. Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte. Fortsettelse fra før lunsj: Bruk av Feide Connect for å åpne for utvikling av tredjepartsløsninger mot informasjon som student skal ha kontroll på, v/ Andreas Åkre Solberg (Uninett) Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS Rom: Møllenberg
Default Presenter
11/5/2014 1:15:00 PM
View

4.3 - LMS og Felles studentsystem del 3
Vi fortsetter der vi slapp før lunsj (kun LMS streames): a) LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid. - Trender i sektoren (v/NTNU) - Forventinger fremover fra en students (v/UiS), en faglærers (v/HiST) og en administrators perspektiv (v/UiA) - Hva skjer fremover (UNINETT) Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT Rom: Gamle bybro b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon. Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem. Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte. Fortsettelse del 3: Kl. 15.20 – 16.05 (45 min) • Samarbeid om utvikling • Integrasjonsarkitektur Carl-Fredrik Sørensen (NTNU) Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS Rom: Møllenberg
Default Presenter
11/5/2014 2:20:00 PM
View

4.4 - LMS og Felles studentsystem del 4.
a) Presentasjon og dialog fra Nasjonalt prosjekt for digital eksamen. De enkelte arbeidsgruppenes leveranser vil stå i fokus. Her får vi presentert arbeidet som er utført og resultater som nå foreligger. Deltakerne får også gitt tilbakemeldinger. Vi vil i sesjonen også vie tid tid presentasjon og erfaringsutveksling fra ulike piloterprosjekter som skjer ved de enkelte institusjonene. Arbeidsgruppenes leveranser: - Digital arbeidsflyt presenterer prosessmodell for en heldigital eksamensgjennomføring - IT-arkitektur presenterer skisse for informasjon- og systemmodell - Infrastruktur og klientutstyr presenterer fagspesifikasjoner Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT Rom: Gamle bybro b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling (denne sesjonen streames ikke) FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon. Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem. Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte. Fortsettelse - del 4: Kl. 16.25 – 17.10 (45 min) Brukererfaring fra integrasjon mot FS Pål Erik Megaard (UiO) Avsluttende ord FSAT Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS Rom: Møllenberg
Default Presenter
11/5/2014 3:25:00 PM
View

4.5 - LMS og Felles studentsystem del 5
a) Presentasjon og dialog fra Nasjonalt prosjekt for digital eksamen De enkelte arbeidsgruppenes leveranser vil stå i fokus. Her får vi presentert arbeidet som er utført og resultater som nå foreligger. Deltakerne får også gitt tilbakemeldinger. Vi vil i sesjonen også vie tid tid presentasjon og erfaringsutveksling fra ulike piloterprosjekter som skjer ved de enkelte institusjonene. Arbeidsgruppenes leveranser: - Digital arbeidsflyt presenterer prosessmodell for en heldigital eksamensgjennomføring - IT-arkitektur presenterer skisse for informasjon- og systemmodell Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT Rom: Gamle bybro b) Felles studentsystem (FS) (denne sesjonen blir ikke streamet) Dette undersporet vil være mer teknisk rettet, men på et grunnleggende nivå. Det vil gi innføring i integrasjon mot FS, etterfulgt av en praktisk workshop. Deltakernes tekniske bakgrunn er grunnlag for tilrettelegging av samlingen - NB: kontakt Kine Veronica Lund: k.v.lund@fsat.no, dersom du ønsker å delta på dag 2. Deltagere bes ta med egen laptop. Målgruppe: Tekniske fagfolk Første del torsdag: Kl. 09.00 – 09.45 (45 min) Teknisk presentasjon • WebService • SOAP/REST • XML/JSON FSAT Sikkerhet rundt bruk av: • WSer • ESBer • autentisering/autorisasjon for tjenestene • tredjeparter Asbjørn Reglund Thorsen (FSAT) Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS Rom: Møllenberg
Default Presenter
11/6/2014 8:00:00 AM
View

4.6 - LMS og Felles studentsystem del 6.
a) Presentasjon og dialog fra Nasjonalt prosjekt for digital eksamen. De enkelte arbeidsgruppenes leveranser vil stå i fokus. Her får vi presentert arbeidet som er utført og resultater som nå foreligger. Deltakerne får også gitt tilbakemeldinger. Vi vil i sesjonen også vie tid tid presentasjon og erfaringsutveksling fra ulike piloterprosjekter som skjer ved de enkelte institusjonene. Arbeidsgruppenes leveranser: - Digital arbeidsflyt presenterer prosessmodell for en heldigital eksamensgjennomføring - IT-arkitektur presenterer skisse for informasjon- og systemmodell - Infrastruktur og klientutstyr presenterer fagspesifikasjoner Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT Rom: Gamle bybro b) Felles studentsystem (FS) (denne sesjonen blir ikke streamet) Dette undersporet vil være mer teknisk rettet, men på et grunnleggende nivå. Det vil gi innføring i integrasjon mot FS, etterfulgt av en praktisk workshop. Deltakernes tekniske bakgrunn er grunnlag for tilrettelegging av samlingen - NB: kontakt Kine Veronica Lund: k.v.lund@fsat.no, dersom du ønsker å delta på dag 2. Deltagere bes ta med egen laptop. Målgruppe: Tekniske fagfolk Andre del torsdag: Kl. 10.05 – 10.50 (45 min) • Feide Connect • Workshop Andreas Åkre Solberg (UNINETT) Sporansvarlig: Kine Veronica lund, FS Rom: Møllenberg
Andreas Åkre Solberg
11/6/2014 9:05:00 AM
View

6.1 - Styringssystem for informasjonssikkerhet
Sporet har temaet "Styringssystem for informasjonssikkerhet" og tar for seg hva et styringssystem for informasjonssikkerhet er og hvordag det kan innføres i UH-sektoren. Det kan være en fordel å ha gjort seg kjent med den nye veiledningen i styringssystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren på forhånd. Lenke til denne. - Velkommen og kort innledning - Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet "Styringssystem for informasjonssikkerhet" Økta ledes av Rolf Sture Normann og og Tommy Tranvik, UNINETT/UiO Senter for rettsinformatikk Sporansvarlige er Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT Rom: Gråkallen/Lade Gård Vi beklager bortfall av lyd og dårlig lydkvalitet grunnet problemer med det tekniske utstyret på dette sporet.
Rolf Sture Normann
11/5/2014 11:25:00 AM
View

6.2 - Styrende del
- Rettslige krav og sammenhenger - Akseptkriterier - Sikkerhetsorganisering Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT Rom: Gråkallen/Lade gård Vi beklager bortfall av lyd og dårlig lydkvalitet grunnet problemer med det tekniske utstyret på dette sporet.
Rolf Sture Normann
11/5/2014 1:15:00 PM
View

6.3 - Gjennomførende del
Gjennomførende del: - Klassifisering av informasjon - Risikovurderinger - Risikohåndtering - Etablering av tiltak Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT Rom: Gråkallen/Lade gård Vi beklager bortfall av lyd og dårlig lydkvalitet grunnet problemer med det tekniske utstyret på dette sporet.
Rolf Sture Normann
11/5/2014 2:20:00 PM
View

6.4 - Gruppearbeid
Tema for gruppearbeidet er klassifisering av informasjon med bakgrunn i UFS 136 Retningslinjer for klassifisering av informasjon. Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT Rom: Gråkallen/Lade gård Vi beklager etterslep av lyd på dette sporet, grunnet tekniske problemer.
Rolf Sture Normann
11/5/2014 3:25:00 PM
View

6.5 - Kontrollerende del
- Avvikshåndtering - Sikkerhetsrevisjon - Ledelsens gjennomgang Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT Rom: Gråkallen/Lade gård
Rolf Sture Normann
11/6/2014 8:00:00 AM
View

6.6 - Digital post for offentlige virksomheter, en orientering fra Difi
I sesjonen vil Bertil Tiusanen fra Difi gå igjennom de planer som er lagt og de krav offentlige virksomheter har til å innføre digital post innen 1. kvartal 2016. Lenke til Digital forvaltning på Difi.no Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT Rom: Gråkallen/Lade gård Vi beklager bortfall av lyd og dårlig lydkvalitet grunnet problemer med det tekniske utstyret på dette sporet.
Bertil Tiusanen
11/6/2014 9:05:00 AM
View

Plenumssesjon med lyntaler, debatt og konferanseavslutning
Ta tida tilbake - men hvordan? Hvordan hente inn og dele idéer og god praksis? - Innledning ved Olav Isak Sjøflot, direktør i Tjenesteavdelingen, UNINETT. - Lyntaler fra hvert av sporene - Paneldebatt
Olav Isak Sjøflot
11/6/2014 10:10:00 AM
View

Plenumssesjon med lyntaler, debatt og konferanseavslutning (Copy)
Test
Olav Isak Sjøflot
11/2/2015 10:10:00 AM
View

test schedule_001
oleandre@ntnu.no
11/19/2014 1:10:00 PM
View

Åpning og plenumspresentasjoner
- Åpning i Trondheimssalen Vi sparker i gang SUHS-konferansen med et friskt kulturelt innslag ved paint jam-kunstneren Vegar Bakke Larsen. Konferansiér Marvin Wiseth gir oss praktiske opplysninger, detaljer i programmet, m.m. - Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd Innledning rundt årets konferanse og hovedtema: Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd • Kunnskapsdepartementet • UNINETT - Halvveis til framtida - digitale trender og impulser. Ved grunder og innovatør Truls Berg Med tittelen "Halvveis til framtida - digitale trender og impulser" skal Truls Berg inspirere og utfordre deltakerne på SUHS-konferansen 2014.
Marvin Wiseth
11/5/2014 9:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry