Channel - Sikkerhetssamling 2014
12/21/2016 3:36:54 PM

Channel Videos

Dag 1 del 1
0900 - 0910 Velkommen. Vidar Faltinsen, UNINETT. 0910 - 0930 Presentasjon av UNINETT CERT. Rune Sydskjør, Leder UNINETT CERT
Vidar Faltinsen
9/8/2014 7:00:00 AM
View

Dag 1 del 2
0930 - 1015 Målrettede angrep og trusselbilde, Marie Moe, NorCERT
margete Raaum
9/1/2014 1:20:54 PM
View

Dag 1 del 4
1115 - 1130 Erfaringer i startgropa for etablering av team, eksempler fra sektoren. 1130 - 1145 Åpen for diskusjoner.
Rune Sydskjør
9/7/2014 4:25:24 PM
View

Dag 1 del 5
1245 - 1330 Demo, deteksjon av infiserte maskiner på campus. Ny tjeneste på målepåler. Arne Øslebø, UNINETT 1330 - 1415 Bruk av netflow. Rune Sydskjør, UNINETT
Rune Sydskjør
9/7/2014 4:26:50 PM
View

Dag 1 del 5 (1)
1245 - 1330 Demo, deteksjon av infiserte maskiner på campus. Ny tjeneste på målepåler. Arne Øslebø, UNINETT 1330 - 1415 Bruk av netflow. Rune Sydskjør, UNINETT
Rune Sydskjør
9/7/2014 4:26:50 PM
View

Dag 1 del 5 (2)
1245 - 1330 Demo, deteksjon av infiserte maskiner på campus. Ny tjeneste på målepåler. Arne Øslebø, UNINETT 1330 - 1415 Bruk av netflow. Rune Sydskjør, UNINETT
Rune Sydskjør
9/7/2014 4:26:50 PM
View

Dag 1 del 6
1445 - 1530 Spam, phishing og andre e-post utfordringer. NN, UNINETT
Rune Sydskjør
9/7/2014 4:27:45 PM
View

Dag 2 del 1
0900 - 0945 DrDOS og div. protokoller som misbrukes. Tiltak man bør gjøre. Hvilke tiltak har UNINETT gjort. Per Arne Enstad, UNINETT
Per Arne Enstad
9/7/2014 4:29:57 PM
View

Dag 2 del 2
0945 - 1030 Viktigheten av å rydde bort infiserte maskiner og erfaringer fra bankbransjen. Ove Nærø, DNB IRT
Ove Nærø
9/7/2014 4:31:01 PM
View

Dag 2 del 3
1045 - 1115 Hva tilbyr UNINETT, Sekretariat for informasjonssikkerhet, Sertifikat etc. Øyvind Eilertsen, UNINETT
Øyvind Eilertsen
9/7/2014 4:32:13 PM
View

Dag 2 del 4
1115 - 1145 Porthamster - daglig portscan av hele nettet. Ole Martin Bjørndalen, UIT
Ole Martin Bjørndalen
9/7/2014 4:33:24 PM
View

Dag 2 del 5
Demo, sentralisert logganalysesystem. Gurvinder Singh, UNINETT
Gurvinder Singh
9/7/2014 4:34:27 PM
View

Dag 2 del 6
1330 - 1400 "Hjemmelekse" for deltagere. Diskusjon over ting som hver enkelt skal gjøre når de kommer hjem. NN, UNINETT. 1400 - 1430 Diskusjoner rundt nye tjenester. Hva er bra. Hva kan bli bedre. Plenumsdiskusjon. 1430 - 1500 Avslutning.
Rune Sydskjør
9/7/2014 4:35:14 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry