Dag 1 del 2

0930 - 1015 Målrettede angrep og trusselbilde, Marie Moe, NorCERT