Dag 2 del 6

1330 - 1400 "Hjemmelekse" for deltagere. Diskusjon over ting som hver enkelt skal gjøre når de kommer hjem. NN, UNINETT. 1400 - 1430 Diskusjoner rundt nye tjenester. Hva er bra. Hva kan bli bedre. Plenumsdiskusjon. 1430 - 1500 Avslutning.